ZYRTEC® tabletti

Zyrtec on allergialääke, jonka vaikuttava aine on setiritsiinidihydrokloridi. Zyrtec-tabletti on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievittämiseen sekä nokkosihottuman (kroonisen idiopaattisen urtikarian) oireiden hoitoon. Setiritsiini vaimentaa allergiareaktioiden yhteydessä liikaa vapautuvan histamiinin vaikutuksia. Pakkauskoot: 10 ja 30 tablettia.

Tietoa käyttäjälle

Annostele lääke juuri siten kuin lääkkeen mukana tulevassa pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat:
Suositeltu annos on 1 tabletti kerran vuorokaudessa kera lasillisen nestettä.

6–12-vuotiaat:
Suositeltu annos on ½ tablettia 2 kertaa vuorokaudessa kera lasillisen nestettä.

Tabletteja voidaan antaa yli 6-vuotiaille lapsille. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen. Voidaan ottaa ruokailusta riippumatta. Runsasta alkoholin käyttöä lääkityksen yhteydessä tulisi välttää.

Munuaisten vajaatoiminta:
Älä ota Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai jos olet allerginen Zyrtec-valmisteen jollekin aineosalle.

Raskaus ja imetys:
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkkeen käyttöä raskausaikana on vältettävä. Lääkkeen tahattoman raskaudenaikaisen käytön ei pitäisi vaikuttaa sikiöön haitallisesti. Tästä huolimatta tätä lääkettä tulisi käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kehotuksesta.

Setiritsiini erittyy rintamaitoon. Sen vuoksi älä käytä lääkettä imetyksen aikana ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Muut lääkkeet:
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Yleiset:
Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, nuha (lapsilla), päänsärky, nielutulehdus, ripuli, pahoinvointi ja suun kuivuminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 00034 FIMEA